Zářijové praxe našich žáků na ÚFCH J. Heyrovského AV ČR

V současné době probíhají praxe našich žáků na vybraných pracovištích po celé České republice – dva žáci praktikují na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze.

https://www.facebook.com/jhinst

 

Více info o institutu, našem významném partnetrovi pro studium, naleznete i zde:

http://www.heyrovsky.cz
http://www.3nastroje.cz
http://www.jh-inst.cas.cz

chevron_left
chevron_right