Vítání prvních ročníků

V pátek 13. 9. 2019 proběhla ve škole akce pořádaná Studentskou radou SPŠCH.  Jde o jednu ze součástí projektu Buď v pohodě se studentskou radou, který je financován z dotačního programu s názvem Miniprojekty dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.
Dále už pokračujme slovy žáka čtvrtého ročníku, který byl takříkajíc přímým svědkem celé události.

Jistě si všichni pamatujeme naše první dny na střední škole – nesmělé přisednutí si k novému spolužákovi, první poklepání na kabinet učitele, se kterým jsme ještě nehovořili a v neposlední řadě nekonečné bloudění ve spleti učeben, kabinetů, chodeb a ostatních školních prostorů, ve kterých jsme měli mít třeba další hodinu. Přesto se každý z nás – a to si nalijme čistého vína –  styděl starší osobu oslovit s prosbou, kde má jít, kdo je kdo a kde se co nachází.

A proto se historicky poprvé v prostorách naší tělocvičny uskutečnila akce s názvem, který vše vystihuje – Vítání prvních ročníků.  Celá akce měla jeden úkol – vytvořit kontakt mezi nejmladšími žáky naší školy a těmi nejstaršími. Po krátkém uvítání a úvodu studenti, jimž se čas strávený na chemické průmyslovce pomalu krátí, symbolicky předali žezlo v podobě zkumavky s kontaktními údaji žákům, kteří jsou na škole nováčky. Žáci prvních ročníků tak získali kontakt na zkušenou osobu, která bude jistě ochotna nováčkovi v případě potřeby pomoct. I přes to, že ve vzduchu visel pátek třináctého, se celá akce vedla v pokojném, přátelském a uvolněném duchu, o což se zasloužilo i krátké a komické vystoupení z dílny Jany Franklové a Kamila Mrkvana.

Doufejme, že život na chemické bude po této akci pro nově příchozí žáky sladší a jednodušší.

chevron_left
chevron_right