Univerzita obrany

Intenzívní spolupráce mezi ÚOPZHN Univerzity obrany a ostravskou Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského pokračuje i v roce 2019 sérií exkurzí žáků všech 3. ročníků. Scénář exkurzí, které se na ÚOPZHN konaly ve dnech 1. 4., 16. 4 a 2. 5. 2019, zahrnoval prezentaci specializovaných schopností tohoto elitního výzkumného pracoviště v návaznosti na možnosti studia modulu Velitel chemických jednotek na FVL UO. Praktická část prezentace zahrnovala ukázky specializovaných laboratoří konstrukce chemické techniky a materiálu, radiometrických a chemických laboratoří. Akademičtí pracovníci ústavu při ukázkách laboratoří ochotně poskytovali aktuální informace o probíhajících experimentálních pracích a instrumentaci, která je potenciálně využitelná pro budoucí studenty modulu jak pro účely standardní akreditované výuky, tak i pro účely studentské tvůrčí činnosti a řešení diplomových projektů. V rámci závěrečné diskuse byly zodpovězeny aktuální otázky spojené s možnostmi studia na FVL UO a podmínkami realizace přijímacího řízení na fakultu. Zájem vzbudily informace týkající se návaznosti vojenské kariéry na možnosti jejího uplatnění po ukončení aktivní služby v AČR. Při neformální diskusi se velmi dobře podařilo propojit civilní a vojenské aspekty chemie a specializované přípravy žáků ostravské střední průmyslové školy. Vybraným zájemcům bylo představeno technické vybavení a schopnosti laboratoře armádní radiační monitorovací sítě. Účastníci prezentaci obdrželi propagační materiály k zájmové specializaci – velitel chemických jednotek AČR a informace, kde najít další potřebné informace o studiu na UO.

Autor: pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA,
Foto:    Ing. Petr Žuja, Ph.D.
Ing. Dana Vaňková, Ph.D., SPŠCH akademika Heyrovského, Ostrava

 

chevron_left
chevron_right