Exkurze Bartošovice

Žáci druhého ročníku přírodovědného lycea si začátkem května doplňovali své znalosti na exkurzi v Bartošovicích – pojďme se na strávený den podívat jejich očima.

Dne 5. května 2014 jsme se zúčastnili exkurze v Bartošovicích. Ta byla rozdělena do dvou částí.

V první z nich jsme navštívili Záchrannou stanici, kde jsme si mohli prohlédnout zachráněná zvířata a vyslechli si výklad o možnostech jejich záchrany a péče o ně. Záchranná stanice sídlí v Bartošovicích na Moravě. Pečuje o ohrožená volně žijící zvířata a zabývá se ekologickou výchovou. Toto specializované zařízení je v provozu od roku 1983. Je zde k dispozici centrum ekologické výchovy, které je součástí areálu záchranné stanice.

Druhou částí exkurze byla procházka CHKO Poodřím kolem Bartošovických rybníků k Bartošovickému mlýnu. Rybníky jsou využívány jako chovné.  Za příznivých podmínek tam lze vidět hnízdit také vzácné a ohrožené druhy ptáků. Téměř kolem celého rybníka vede krásná pěšina lákající k procházkám a odpočinku. Vodní mlýn je chráněn jako kulturní památka. Mlýn se do dnešních dnů dochoval bez úprav.

Tato exkurze  pro nás byla velice poučná. Viděli jsme mnoho zvířat, o nichž se učíme v hodinách biologie, v terénu jsme si také zopakovali rostliny, tedy učivo loňského školního roku, a dozvěděli jsme se mnoho nových, zajímavých informací.

Palovská Barbora & Pavla Šnajdárková, II.D

 

 

 

 

 

chevron_left
chevron_right