Projektové dny 2014

Jako každým rokem i letos jsme žákům prvních až třetích ročníků naší školy připravili zajímavé zpestření tří předvelikonočních dnů.

PRVÁCI

Všichni žáci prvních ročníků, kteří si dosud nebyli jisti tím, do které popelnice odhodit plechovku či karton na mléko, se to v pondělí a úterý naučili. Budete-li mít příště nejasnosti spojené s Nerudovskou otázkou „Kam s ním?“, neváhejte se obrátit na naše mladé experty. Po úklidu přírodní rezervace Rezavka a následném třídění vysbíraného smetí si své znalosti teoreticky upevnili při návštěvě v OZO Ostrava!!! Třetí den se žáci střední školy vrátili do školky. Dlužno dodat, že šlo o školku lesní a žáci zde museli používat znalosti získané v dosavadním školním procesu.

DRUHÁCI

Žáci druhých ročníků se v pondělí a úterý vydali cestou zdokonalování jazykových schopností  a zvyšování povědomí o svém regionu. Třídy  2.A, B a C se nejdříve v přednášce věnované Petru Bezručovi seznámili s jeho životem a dílem, tolik spjatým s Ostravou a Slezskem. Středobodem úterního tvoření pak byla vlastní tvorba inspirovaná „beskydským ještěrem“ a jeho Slezskými písněmi a žáci si vyzkoušeli, jaké to je být básníkem, ilustrátorem, malířem či kaligrafem – krasopiscem.

Třída 2.D pak prožila své blízké setkání s Ostravou jiným způsobem. V pondělí si ve škole a ve skupinkách připravili cizojazyčné prezentace Ostravy a v úterý si zahráli na anglické, německé a španělské průvodce městem přímo v terénu. Budete-li potřebovat pomoc pro své zahraniční přátele, víte, kam se obrátit.

TŘEŤÁCI

Třetí ročníky strávily první dva dny projektových aktivit intenzivním procvičováním počítačových znalostí a snahou pochopit základy i širší oblasti tajů finanční gramotnosti. Třešinkou na dvoudenním náročném dortu byl test osobnosti, který v následném hodnocení jmenovaných aktivit u žáků jednoznačně zvítězil.

Středa byla ve všech ročnících zasvěcena mimoškolním aktivitám. Pro chemiky a lyceisty byly nachystané exkurze v podnicích BorsodChem a Spadia LAB, a. s. Žáci 3.D (lyceisté) se v laboratořích firmy Spadia LAB, a. s. v Ostravě-Hrabůvce seznámili s biologickým materiálem, na kterém se provádí testy pro diagnostikování různých onemocnění. Prohlédli si zařízení, na nichž se dané testy provádí (spektrofotometry, cytometry, chromatografy apod.).

Gymnazisté pozvali vybrané žáky druhých ročníků na „výlet“ a společně si připomněli tíživé prožitky nedobrovolných obyvatel osvětimského koncentračního tábora (více viz samostatný příspěvek).

chevron_right